Menü Bezárás

Adatkezelési szabályzat

A Fiatalok a Városért Egyesület (székhely: 6771 Szeged, Sarkantyú u. 67., adószám: 19560698-1-06, nyilvántartási szám: 06-02-0002405, telefon: +36209831835) (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett Shopverzum használatának feltétele, hogy a Felhasználó az adatkezelési szabályzatot elfogadja. Jelen szabályzatban Felhasználó alatt a Ptk. szerinti Fogyasztót is érteni kell. A személyes adatok kezelésére Magyarország és az Európai Unió jogszabályai az irányadók, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”), valamint az Európai Parlament és Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK Irányelve „a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról”.

Az adatkezeléssel érintettek köre:
A webáruházat használó személyek, akik fiókot létesítenek és/vagy rendelést adnak le.

A kezelt adatok köre:
“Vezetéknév: “,”Keresztnév:”,”Születési idő:”,”Születési hely:”,”Lakcím – Irszám:”,”Lakcím – Város”,”Lakcím – Utca”,”Lakcím – Házszám”,”Lakcím – Épület, lépcsőház, emelet, ajtó”,”Mobiltelefonszám:”,”Emailcím: “

Az adatkezelés jogalapja:
A Felhasználó a webshop használatával elfogadja az ÁSZF és az Adatkezelési szabályzat rendelkezéseit, és kifejezetten hozzájárul az adatkezeléshez. 

Az adatkezelés célja elsősorban a webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése, megrendelések kezelése, teljesítése, számlázás, postázás. Az adatkezelés célja ezen túlmenően reklámozási, piac- és közvélemény-kutatási tevékenység, a Felhasználók által megadott adatok alapján.

A személyes adatok kezelése az Üzemeltető székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy az Üzemeltető által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket minden esetben az Üzemeltető hozza meg.

Az Üzemeltető jogosult arra, hogy a Felhasználó elérhetőségeit (e-mail címét, postai címét) felhasználja arra a célra, hogy részére az Üzemeltetővel, az Üzemeltető tevékenységével összefüggő promóciós célú elektronikus levelet, a szolgáltatással összefüggő hírlevelet, vagy reklámot tartalmazó levelet küldjön, számára ilyen célú tájékoztatást juttasson el. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a tájékoztatásban, hírlevélben, illetve az egyéb értesítő levélben reklámot helyezzen el.
Az Üzemeltető a megadott adatokat nem törli a tranzakció végén, az adatokat a későbbiekben is kezeli és felhasználja.

A Felhasználó kérheti személyes adatai törlését, az Üzemeltető elérhetőségein. A Felhasználó erre irányuló kérése esetén az adatokat az Üzemeltető rendszere öt munkanapon belül törli. A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

A Felhasználó a személyes adatai védelméhez való jog sérelme esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) fordulhat, valamint bíróság előtt is érvényesítheti igényét.

Az adatkezelés ténye a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága részére bejelentésre került. A hatóság az adatkezelést a NAIH-90421/2015. sz határozaton nyilvántartásba vette.